Sorumluluk Sigortaları

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları: Kanunen zorunlu tutulan zorunlu sorumluluk sigortaları

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz aracında, kalkış noktasından varış noktasına kadar karşılaşabilecek bir kaza sonucunda seyahat eden yolcuların bedeni ve maddi kayıplarını güvence altına alır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası